top of page

Thực hành của chúng tôi

Phục vụ bệnh nhân từ năm 2010

Tại PPFM 2.0, chúng tôi cung cấp cho bệnh nhân cơ sở vật chất hiện đại và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tận tâm và giàu kinh nghiệm nhất ở San Francisco. Kể từ khi chúng tôi mở cửa cho những bệnh nhân đầu tiên, sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng trong một môi trường an toàn—giúp chúng tôi nổi tiếng là Phòng khám Y tế tốt nhất trong khu vực.

Chúng tôi tin vào sự sẵn có khi những người khác không có. Chúng tôi giảm thiểu thời gian chờ đợi và cố gắng hết sức để cung cấp các nhà cung cấp theo yêu cầu và các cuộc hẹn trong ngày, khi có thể. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

bottom of page